Hadiprana Art Centre - Kemang


Mitra Hadiprana Boutique Mall Lt. 2 Jl. Kemang Raya No. 30 Jakarta Selatan Telp. (021) 7196354


 

Schedule Hadiprana Art Centre-Kemang

~ CRAYON CLASS FOR 4 – 12 Years Old (9 Times)

MONDAY                   NAKULA A                              NAKULA B                 

                                    2 – 3.30 PM                            3.30 – 5 PM                           

                                    Kak ALTRI & Kak BENNY       Kak ALTRI & Kak BENNY

                                    Rp. 1.305.000,-                       Rp. 1.305.000,-          

 

TUESDAY                    NAKULA R                              NAKULA T                               NAKULA D

                                    2 – 3.30 PM                            3.30 – 5 PM                            3.30 – 5 PM   

                                    Kak ULIL                                  Kak ULIL                                  Mrs. VIDA

                                    Rp. 1.305.000,-                       Rp. 1.305.000,-                       Rp. 1.305.000,-

 

WEDNESDAY             NAKULA U                              NAKULA Q                            

                                    2 – 3.30 PM                            3.30 – 5 PM                           

                                    Kak ULIL                                  Kak ULIL                                                                                                                      Rp. 1.305.000,-                       Rp. 1.305.000,-          

 

                                    NAKULA S                              NAKULA C1                          

                                    2 – 3.30 PM                            3.30 – 5 PM                           

                                    Mrs. VIDA                               Mrs. VIDA                                                                                                                   Rp. 1.305.000,-                       Rp. 1.305.000,-

 

THURSDAY                  NAKULA E                              NAKULA F

                                    2 – 3.30 PM                            3.30 – 5 PM                           

                                    Kak Altri & Kak BENNY         Kak Altri & Kak Benny

                                    Rp. 1.305.000,-                       Rp. 1.305.000,-

 

FRIDAY                       NAKULA J                               NAKULA K                             

                                    1.30 – 3 PM                            3 – 4.30 PM                           

                                    Mrs. VIDA                               Mrs. VIDA                                                                                                                   Rp. 1.305.000,-                       Rp. 1.305.000,-

 

                                    NAKULA D1                            NAKULA E1                           

                                    2 – 3.30 PM                            3.30 - 5 PM                            

                                    Kak WIWI                                Kak WIWI                                                                                                                    Rp. 1.305.000,-                       Rp. 1.305.000,-

 

SATURDAY                 NAKULA L                               NAKULA M                            

                                    9 –10.30 AM                           10.30 – 12 AM                                   

                                    Kak ALTRI & Kak BENNY       Kak ALTRI & Kak BENNY

                                    Rp. 1.305.000,-                       Rp. 1.305.000,-

 

                                    NAKULA N                              NAKULA A1                           

                                    12 – 1.30 PM                          1.30 – 3 PM                           

                                    Kak ALTRI & Kak BENNY       Kak ALTRI & Kak BENNY

                                    Rp. 1.305.000,-                       Rp. 1.305.000,-

                                   

NAKULA G1                           NAKULA F1                            

                                    12.30 - 2 PM                           1 – 2.30 PM                           

                                    Mrs. VIDA                               Kak WIWI

                                    Rp. 1.305.000,-                       Rp. 1.305.000,-                      

NAKULA H                              NAKULA I

9 –10.30 AM                           10.30 – 12 AM                                   

                                    Kak ULIL                                  Kak ULIL

                                    Rp. 1.305.000,-                       Rp. 1.305.000,-

 

                                    NAKULA Y                              NAKULA O                             NAKULA P     

                                    12 – 1.30 PM                          1.30 – 3 PM                            3 – 4.30 PM

                                    Kak ULIL                                  Kak ULIL                                  Kak ULIL

                                    Rp. 1.305.000,-                       Rp. 1.305.000,-                       Rp. 1.305.000,-

                                               

~ BASIC CRAYON CLASS FOR 2 - 3 Years Old (9 Times)

SATURDAY                 NAKULA G                             NAKULA V                             

                                    9.30 – 11 AM                          11 – 12.30 AM                                   

                                    Mrs. VIDA                               Mrs. VIDA                                                                                                                   Rp. 1.350.000,-                       Rp. 1.350.000,-

 

                                    NAKULA X                              NAKULA W                            

                                    9.30 - 11 AM                          11 – 12.30 AM                                   

                                    Kak WIWI                                Kak WIWI                                                                                                                    Rp. 1.350.000,-                       Rp. 1.350.000,-

                       

~ ACRYLIC/OIL PAINT FOR 9 - 17 Years Old (9 Times)

MONDAY                   SADEWA N                                        

                                    3 – 5 PM                                                                    

                                    Kak TOTO      

                                    Rp. 1.485.000,-

 

TUESDAY                    SADEWA P                                        

                                    1.30 – 3.30 PM                                                                      

                                    Mrs. VIDA      

                                    Rp. 1.485.000,-

 

WEDNESDAY             SADEWA O                                       

                                    3 – 5 PM                                                                    

                                    Kak TOTO      

                                    Rp. 1.485.000,-

 

THURSDAY                  SADEWA A                                        

                                    3 – 5 PM                                                                    

                                    Mrs. RIA         

                                    Rp. 1.485.000,-

 

FRIDAY                       SADEWA D                                                    

                                    3 – 5 PM                                            

                                    Mrs. RIA                     

                                    Rp. 1.485.000,-                      

                                                                                                                                               

SATURDAY                 SADEWA B                             SADEWA L                              SADEWA H                

                                    9 – 11 AM                               11 AM - 1 PM                         1 – 3 PM

                                    Mr. WEYE                                Mr. WEYE                                Mr. WEYE

                                    Rp. 1.485.000,-                       Rp. 1.485.000,-                       Rp. 1.485.000,-

                       

                                    SADEWA J                              SADEWA K                             SADEWA Q               

                                    9 – 11 AM                               11 AM - 1 PM                         1 – 3 PM

                                    Mrs. RIA                                  Mrs. RIA                                  Mrs. RIA

                                    Rp. 1.485.000,-                       Rp. 1.485.000,-                       Rp. 1.485.000,-

                       

                                    SADEWA F                                                                                         

                                    9 - 11 AM                                                                              

                                    Mr. YOANNES                                              

                                    Rp. 1.485.000,-                                  

 

~ DRAWING CLASS FOR 13 - 15 Years Old (9 Times)

FRIDAY                           SADEWA C

                                    2.30 – 4 PM

                                    Mr. YOANNES

                                    Rp. 1.485.000,-

 

SATURDAY                 SADEWA G

                                    11 AM – 12.30 PM

                                    Mr. YOANNES

                                    Rp. 1.485.000,-

 

~ PREPARATION PORTFOLIO for 13 – 17 Years Old (9 Times)

 

FRIDAY                       SADEWA E

                                    4 – 6 PM

                                    Mr. YOANNES

                                    Rp. 1.935.000,-

 

                                    SADEWA I                              SADEWA M                           

                                    1 – 3 PM                                 3 – 5 PM

Mr. YOANNES                                   Mr. YOANNES

                                    Rp. 1.935.000,-                       Rp. 1.935.000,-

 

~ FINE ART FOR ADULT (9 Times)

TUESDAY                    SARASWATI B                                               

                                    9.30 – 11.30 AM                                                                    

                                    Mr. YULIANTO           

                                    Rp. 1.485.000,-

 

WEDNESDAY             SARASWATI A                                               

                                    9.30 – 11.30 AM                                                                    

                                    Kak VONNY  

                                    Rp. 1.485.000,-

 

THURSDAY                  SARASWATI I                          SARASWATI M                      

                                    9.30 – 11.30 AM                     11.30 AM – 1.30 PM                                     

                                    Mrs. INDYRA                          Mrs. INDYRA

                                    Rp. 1.485.000,-                       Rp. 1.485.000,-

 

 

 

SATURDAY                       SARASWATI L                         SARASWATI N

                                    9 – 11.30 AM                          1 – 3 PM

                                    Mrs. INDYRA                          Ms. VONNY

                                    Rp. 1.485.000,-                       Rp. 1.485.000,-

 

 

~ PERSPEKTIVE CLASS FOR ARCHITECTURE & INTERIOR (14 YEARS OLD – ADULT)

 

SATURDAY                 2 – 3.30 PM                             3.30 – 5 pm

                                    Kak BAGAS                           Kak BAGAS

                                    Rp. 1.600.000,-                       Rp. 1.600.000,-

 

 

 

REGISTRATION FEE Rp. 450.000,-                      

JADWAL HOLIDAY CLASS DI KEMANG

 

 

Term 1 ~ 25 June –  6 July 2018

 

 

FUN ART

5 – 12 Years Old    

TUE – THU - FRI

26, 28, 29 Jun, 3, 5 & 6 Jul 2018

10 – 11.30 AM

Rp. 780.000,-(6 Times)

Material Rp. 240.000,-

Kak ALTRIE & Kak BENNY

CRAYON CHILD

4 – 12 Years Old

TUE – WED – FRI

26, 28, 29 Jun, 3, 5 & 6 Jul 2018

10 – 11.30 AM

Rp. 780.000,-(6 Times)

Kak Altri & Kak Benny

 

FUN ART

5 – 12 Years Old      

MON – TUE - WED

25, 26, 27 Jun, 2, 3 & 4 Jul 2018

10 – 11.30 AM

Rp. 780.000,-(6 Times)

Material Rp. 240.000,-

Kak ULIL         

 

CRAYON CHILD

4 – 12 Years Old

MON – TUE - WED

25, 26, 27 Jun, 2, 3 & 4 Jul 2018   

10 – 11.30 AM

Rp. 780.000,-(6 Times)

Kak ULIL

CRAYON CHILD

4 – 12 Years Old               

TUE – WED – THU

26, 27, 28 Jun, 3, 4 & 5 Jul 2018

10  – 11.30 AM  

Rp. 780.000,-(6 Times)

Mrs. VIDA

BASIC CRAYON

2 – 3 Years Old

TUE – WED - THU

26, 27, 28 Jun, 3, 4 & 5 Jul 2018

10 – 11.30 AM

Rp. 810.000,-(6 Times)

Mrs. VIDA

ACRYLIC/OIL PAINT

8 – 17 Years Old

TUE – WED – THU

26, 27, 28 Jun, 3, 4 & 5 Jul 2018

10 – 12 AM

Rp. 900.000,-(6 Times)

Mrs. VIDA

   

 

 

 

Term 2 ~ 9 July – 20 July 2018

 

 

 

 

FUN ART

5 – 12 Years Old

TUE – THU – FRI               

10, 12, 13, 17, 19 & 20 Jul 2018    

10 – 11.30 AM

Rp. 780.000,-(6 Times)

Material Rp. 240.000,-

Kak ALTRIE & Kak BENNY

CRAYON CHILD

4 – 12 Years Old

TUE – THU– FRI

10, 12, 13, 17, 19 & 20 Jul 2018

10 – 11.30 AM

Rp. 780.000,-(6 Times)  

Kak ALTRIE & Kak BENNY

FUN ART

5 – 12 Years Old

MON – TUE - WED

9, 10, 11, 16, 17 & 18 Jul 2018

10 – 11.30 AM

Rp. 780.000,-(6 Times)

Material Rp. 240.000,-

Kak ULIL

CRAYON CHILD

4 – 12  Years Old

MON – TUE - WED

9, 10, 11, 16, 17 & 18 Jul 2018

10 – 11.30 AM   

Rp. 780.000,-(6 Times)

Kak ULIL

CRAYON CHILD

5 – 12 Years Old               

TUE – WED - THU

10, 11, 12, 17, 18 & 19 Jul 2018

10 – 11.30 AM

Rp. 780.000,-(6 Times)

Mrs. VIDA

BASIC CRAYON

2 – 3 Years Old

TUE – WED - THU

10, 11, 12, 17, 18 & 19 Jul 2018

10  – 11.30 AM

Rp. 810.000,-(6 Times)

Mrs. VIDA

ACRYLIC / OIL PAINT

8 - 17 Years Old

TUE – WED - THU

10, 11, 12, 17, 18 & 19 Jul 2018

10 – 12 AM

Rp. 900.000,-(6 Times)

Mrs. VIDA

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come & Joint With us

Holiday Class @ Kemang

26 Dec 2017 – 4 Jan 2018

 

 

 

BASIC CRAYON (2 – 3 YEARS OLD) ~ 10 – 11.30 AM

TUE – WED – THURS

26, 27, 28 DEC 2017, 2, 3 & 4 JAN 2018

Rp. 810.000,- (6 TIMES)

MRS. VIDA

 

CRAYON CLASS (4 - 12 YEARS OLD) ~ 10 – 11.30 AM

TUE – WED – THURS

26, 27, 28 DEC 2017, 2, 3 & 4 JAN 2018

Rp. 780.000,- (6 TIMES)

MRS. VIDA

 

ACRYLIC CLASS (8 - 15 YEARS OLD) ~ 10 – 12 AM

TUE – WED – THURS

26, 27, 28 DEC 2017, 2, 3 & 4 JAN 2018

Rp. 900.000,- (6 TIMES)

MRS. VIDA

 

FUN ART (5 – 12 YEARS OLD) ~ 10 – 11.30 AM

TUE – FRI

26, 29 DEC, 2 & 5 JAN 2018

COURSE FEE : Rp. 520.000,- (4 TIMES)

MATERIAL : Rp. 160.000,-

TEACHER : KAK ALTRI & KAK BENNY

 

CRAYON CLASS (4 – 12 YEARS OLD) ~ 10 – 11.30 AM

TUE – FRI

26, 29 DEC, 2 & 5 JAN 2018

COURSE FEE : Rp. 520.000,- (4 TIMES)

TEACHER : KAK ALTRI & KAK BENNY

 

 

 

Jl. Kemang Raya No. 30, Jak-Sel 12730

Phone (021) 7196354 / 7194715 / 085811203107

Email : hackemang@yahoo.com

Website : www.hadiprana-artcentre.com

 

HADIPRANA ART CENTRE Kemang

Jl. Kemang Raya No.30 Jakarta 12730

Phone : 7196354 / 7196102, Fax. 7196103

Email : hackemang@hadiprana-artcentre.com / website : www.hadiprana-artcentre.com

Schedule For Kids

 

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Jumat

NAKULA A

CRAYON (CHILD)

4 - 12 Years Old

2 - 3.30 PM

Kak ALTRI & BENNY

Rp. 1.170.000,-

(9 Times)

NAKULA R

CRAYON (CHILD)

4 - 12 Years Old

2 - 3.30 PM

Kak ULIL

Rp. 1.170.000,-

(9 Times)

 

NAKULA U

CRAYON (CHILD)

4 - 12 Years Old

2 - 3.30 PM

Kak ULIL

Rp. 1.170.000,-

(9 Times)

NAKULA E

CRAYON (CHILD)

4 - 12 Years Old

2 - 3.30 PM

Kak ALTRI & BENNY

Rp. 1.170.000,-

(9 Times)

NAKULA J

CRAYON (CHILD)

4 - 12 Years Old

1.30 - 3 PM

Mrs. VIDA

Rp. 1.170.000,-

(9 Times)

NAKULA B

CRAYON (CHILD)

4 - 12 Years Old

3.30 - 5 PM

Kak ALTRI & BENNY

Rp. 1.170.000,-

(9 Times)

NAKULA T

CRAYON (CHILD)

4 - 12 Years Old

3.30 PM - 5 PM

Kak ULIL

Rp. 1.170.000,-

(9 Times)

 

NAKULA Q

CRAYON (CHILD)

4 - 12 Years Old

3.30 - 5 PM

Kak ULIL

Rp. 1.170.000,-

(9 Times)

NAKULA F

CRAYON (CHILD)

4 - 12 Years Old

3.30 - 5 PM

Kak ALTRI & BENNY

Rp. 1.170.000,-

(9 Times)

NAKULA K

CRAYON (CHILD)

4 - 12 Years Old

3 - 4.30 PM

Mrs. VIDA

Rp. 1.170.000,-

(9 Times)

 

NAKULA D

CRAYON (CHILD)

4 - 12 Years Old

3.30 - 5 PM

Mrs. VIDA

Rp. 1.170.000,-

(9 Times)

NAKULA S

CRAYON (CHILD)

4 - 12 Years Old

2 - 3.30 PM

Mrs. VIDA

Rp. 1.170.000,-

(9 Times)

 

NAKULA D1

CRAYON (CHILD)

4 - 12 Years Old

2 - 3.30 PM

Kak WIWI

Rp. 1.170.000,-

(9 Times)

 

 

NAKULA C1

CRAYON (CHILD)

4 - 12 Years Old

3.30 - 5 PM

Mrs. VIDA

Rp. 1.170.000,-

(9 Times)

 

NAKULA E1

CRAYON (CHILD)

4 - 12 Years Old

3.30 - 5 pm

Kak WIWI

Rp. 1.170.000,-

(9 Times)

 

 

 

 

NAKULA G

BASIC CRAYON (CHILD)

2 - 3 Years Old

9.30 - 11 AM

Mrs. VIDA

Rp. 1.215.000,-

(9 Times)

 

 

 

 

NAKULA V

BASIC CRAYON (CHILD)

2 - 3 Years Old

11 AM - 12.30 PM

Mrs. VIDA

Rp. 1.215.000,-

(9 Times)

 

 

 

 

NAKULA G1 (NEW)

CRAYON (CHILD)

4 - 12 Years Old

12.30 - 2 PM

Mrs. VIDA

Rp. 1.170.000,-

(9 Times)

 

 

 

 

NAKULA X

BASIC CRAYON (CHILD)

2 - 3 Years Old

9.30 - 11 AM

KAK WIWI

Rp. 1.215.000,-

(9 Times)

 

 

 

 

NAKULA W

BASIC CRAYON (CHILD)

2 - 3 Years Old

11 AM - 12.30 PM

KAK WIWI

Rp. 1.215.000,-

(9 Times)

 

 

 

 

NAKULA F1

CRAYON (CHILD)

5 - 12 Years Old

1 - 2.30 PM

KAK WIWI

Rp. 1.170.000,-

(9 Times)

 

Sabtu

 

 

 

 

NAKULA G

BASIC CRAYON (CHILD)

2 - 3 Years Old

9.30 - 11 AM

Mrs. VIDA

Rp. 1.215.000,-

(9 Times)

NAKULA V

BASIC CRAYON (CHILD)

2 - 3 Years Old

11 AM - 12.30 PM

Mrs. VIDA

Rp. 1.215.000,-

(9 Times)

NAKULA G1 (NEW)

CRAYON (CHILD)

4 - 12 Years Old

12.30 - 2 PM

Mrs. VIDA

Rp. 1.170.000,-

(9 Times)

 

 

NAKULA X

BASIC CRAYON (CHILD)

2 - 3 Years Old

9.30 - 11 AM

KAK WIWI

Rp. 1.215.000,-

(9 Times)

NAKULA W

BASIC CRAYON (CHILD)

2 - 3 Years Old

11 AM - 12.30 PM

KAK WIWI

Rp. 1.215.000,-

(9 Times)

NAKULA F1

CRAYON (CHILD)

5 - 12 Years Old

1 - 2.30 PM

KAK WIWI

Rp. 1.170.000,-

(9 Times)

 

 

NAKULA L

CRAYON (CHILD)

4 - 12 Years Old

9 - 10.30 AM

KAK ALTRI & BENNY

Rp. 1.170.000,-

(9 Times)

NAKULA M

CRAYON ( CHILD )

4 - 12 Years Old

10.30 - 12 AM

KAK ALTRI & BENNY

Rp. 1.170.000,-

(9 Times)

NAKULA N

CRAYON ( CHILD )

4 - 12 Years Old

12 AM - 1.30 PM

KAK ALTRI & BENNY

Rp. 1.170.000,-

(9 Times)

NAKULA A1

CRAYON (CHILD)

4 - 12 Years Old

1.30 - 3 PM

KAK ALTRI & BENNY

Rp. 1.170.000,-

(9 Times)

 

NAKULA H

CRAYON (CHILD)

4 - 12 Years Old

9 - 10.30 AM

Kak ULIL

Rp. 1.170.000,-

(9 Times)

NAKULA I

CRAYON (CHILD)

4 - 12 Years Old

10.30 AM - 12 PM

Kak ULIL

Rp. 1.170.000,-

(9 Times)

NAKULA Y

CRAYON (CHILD)

4 - 12 Years Old

12 - 1.30 PM

Kak ULIL

Rp. 1.170.000,-

(9 Times)

NAKULA O

CRAYON (CHILD)

4 - 12 Years Old

1.30 - 3 PM

Kak ULIL

Rp. 1.170.000,-

(9 Times)

NAKULA P

CRAYON ( CHILD )

4 - 12 Years Old

3 - 4.30 PM

Kak ULIL

Rp. 1.170.000,-

(9 Times)

Registration Fee : Rp. 300.000,-

Registration Day :

Monday - Saturday, 10 AM - 5 PM

Jl. Kemang Raya No. 30, Jak - Sel

 

Schedule Teenage & Adults

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Jumat

SADEWA N

OIL / ACRYLIC

9 - 17 Years Old

3 - 5 PM

Kak TOTO

Rp. 1.350.000,-

(9 Times)

SARASWATI B

FINE ART

ADULT

9.30 - 11.30 AM

Mr. YULIANTO

Rp. 1.350.000,-

(9 Times)

SARASWATI A

FINE ART

ADULT

9.30 - 11.30 AM

Ms. VONNY

Rp. 1.350.000,-

(9 Times)

SARASWATI I

FINE ART

ADULT

9.30 - 11.30 AM

Mrs. INDYRA

Rp. 1.350.000,-

(9 Times)

 

SADEWA D

OIL / ACRYLIC

9 - 17 Years Old

3 - 5 PM

Mrs. Ria

Rp. 1.350.000,-

(9 Times)

 

 

SADEWA P

OIL / ACRYLIC

9 - 17 Years Old

1.30 - 3.30 PM

Mrs. VIDA

Rp. 1.350.000,-

(9 Times)

SADEWA O

OIL / ACRYLIC

9 - 17 Years Old

3 - 5 pm

Kak TOTO

Rp. 1.350.000,-

(9 Times)

 

SARASWATI M

FINE ART

ADULT

11.30 - 13.30

Mrs. INDYRA

Rp. 1.350.000,-

(9 Times)

SADEWA C

OIL / ACRYLIC

9 - 17 Years Old

2 - 4 PM

Mr. YOANNES

Rp. 1.350.000,-

(9 Times)

 

 

 

SADEWA A

OIL / ACRYLIC

9 - 17 Years Old

3 - 5 PM

Mrs. RIA

Rp. 1.350.000,-

(9 Times)

SADEWA E

PREPARATION PORTOFOLIO

13 - 17 Years Old

4 - 6 PM

Mr. YOANNES

Rp. 1.800.000,-

(9 Times)

 

Sabtu

 

 

 

SARASWATI L

FINE ART

ADULT

9.30 - 11.30 AM

Mrs. INDYRA

Rp. 1.350.000,-

(9 Times)

SARASWATI N

FINE ART

ADULT

1 - 3 PM

Ms. VONNY

Rp. 1.350.000,-

(9 Times)

PREPARATION PORTOFOLIO

15 - 17 Years Old

3.30 - 5 PM

Ms. VONNY

Rp. 1.800.000,-

(9 Times)

 

SADEWA F

OIL / ACRYLIC

9 - 17 Years Old

9 - 11 AM

Mr. YOANNES

Rp. 1.350.000,-

(9 Times)

SADEWA B

OIL / ACRYLIC

9 - 17 Years Old

9 - 11 AM

Mr. WEYE

Rp. 1.350.000,-

(9 Times)

SADEWA L

OIL / ACRYLIC

9 - 17 Years Old

11 AM - 1 PM

Mr. WEYE

Rp. 1.350.000,-

(9 Times)

SADEWA H

OIL / ACRYLIC

9 - 17 Years Old

1 - 3 PM

Mr. WEYE

Rp. 1.350.000,-

(9 Times)

SADEWA G

OIL / ACRYLIC

9 - 17 Years Old

11 AM - 1 PM

Mr. YOANNES

Rp. 1.350.000,-

(9 Times)

SADEWA J

OIL / ACRYLIC

9 - 17 Years Old

9 - 11 AM

Mrs. RIA

Rp. 1.350.000,-

(9 Times)

SADEWA K

OIL / ACRYLIC

9 - 17 Years Old

11 AM - 1 PM

Mrs. RIA

Rp. 1.350.000,-

(9 Times)

SADEWA Q

OIL / ACRYLIC

9 - 17 Years Old

1 - 3 PM

Mrs. RIA

Rp. 1.350.000,-

(9 Times)

SADEWA I

PREPARATION PORTOFOLIO

13 - 17 Years Old

1 - 3 PM

Mr. YOANNES

Rp. 1.800.000,-

(9 Times)

 

PERSPEKTIVE CLASS

FOR ARCHITECTUR & INTERIOR

14 Years Old - ADULT

2 - 3.30 PM / 3.30 - 5 PM

Kak BAGAS

Rp. 1.480.000,-

(8 Times)

 

SADEWA M

PREPARATION PORTOFOLIO

13 - 17 Years Old

3 - 5 PM

Mr. YOANNES

Rp. 1.800.000,-

(9 Times)

Registration Fee : Rp. 300.000,- Registration Day : Monday - Saturday, 10 AM - 5 PM

Jl. Kemang Raya No. 30, Jak - Sel

 

HADIPRANA ART CLASS - Menteng

Jl. Panarukan No. 17 Jakarta - Pusat

8 Times ( Once a Week )

Telp. (021)44236108 / 7196354 / Fax. 7196103

 

Senin

Kamis

Jumat

Sabtu

NAKULA A

CRAYON ( Child )

4 - 12 Years Old

2 - 3.30 PM

Kak ULIL

Rp. 1.125.000,-

(9 Times)

NAKULA H

CRAYON ( Child )

4 - 12 Years Old

2 - 5 PM

Kak TOLE

Rp. 1.125.000,- (9 Times)


 

SADEWA D

OIL / ACRYLIC ( TEEN )

8 - 17 Years Old

2 - 5 PM

Kak TOLE

Rp. 1.305.000,-

(9 Times)

NAKULA B

CRAYON ( Child )

4 - 12 Years Old

2 - 3.30 pm

Kak DEON

Rp. 1.125.000,-

(9 Times)

NAKULA C

CRAYON ( Child )

4 - 12 Years Old

9 - 10.30 AM

Kak TOTO

Rp. 1.125.000,-

(9 Times)

SADEWA B

OIL / ACRYLIC ( TEEN )

8 - 17 Years Old

3 - 5 PM

Kak ULIL

Rp. 1.305.000,-

(9 Times)

SADEWA C

OIL / ACRYLIC ( TEEN )

8 - 17 Years Old

3 - 5 PM

Kak DEON

Rp. 1.305.000,-

(9 Times)

NAKULA D

CRAYON ( Child )

4 - 12 Years Old

10.30 AM - 12 PM

Kak TOTO

Rp. 1.125.000,-

(9 Times)

 

 

 

SADEWA A

OIL / ACRYLIC ( TEEN )

8 - 17 Years Old

1 - 3 PM

Kak TOTO

Rp. 1.305.000,-

(9 Times)

Registration Fee : Rp. 300.000,- Registration Day : Monday - Saturday, 10 AM - 5 PM

Jl. Kemang Raya No. 30, Jak - Sel