Hadiprana Art Centre - Kemang


Mitra Hadiprana Boutique Mall Lt. 2 Jl. Kemang Raya No. 30 Jakarta Selatan Telp. (021) 7196354


Schedule Hadiprana Art Centre-Kemang

CRAYON CLASS FOR 4 – 12 Years Old (9 Times)

MONDAY                   NAKULA A                              NAKULA B                 

                                    2 – 3.30 PM                            3.30 – 5 PM                           

                                    Kak ALTRI & Kak BENNY       Kak ALTRI & Kak BENNY

                                    Rp. 1.305.000,-                       Rp. 1.305.000,-          

 

TUESDAY                    NAKULA R                              NAKULA T                               NAKULA D

                                    2 – 3.30 PM                            3.30 – 5 PM                            3.30 – 5 PM   

                                    Kak ULIL                                  Kak ULIL                                  Mrs. VIDA

                                    Rp. 1.305.000,-                       Rp. 1.305.000,-                       Rp. 1.305.000,-

 

WEDNESDAY             NAKULA U                              NAKULA Q                            

                                    2 – 3.30 PM                            3.30 – 5 PM                           

                                    Kak ULIL                                  Kak ULIL                                                                                                                     

                                    Rp. 1.305.000,-                       Rp. 1.305.000,-          

 

                                    NAKULA S                              NAKULA C1                          

                                    2 – 3.30 PM                            3.30 – 5 PM                           

                                    Mrs. VIDA                               Mrs. VIDA                                                                                                                  

                                   Rp. 1.305.000,-                       Rp. 1.305.000,-

 

THURSDAY                  NAKULA E                              NAKULA F

                                     2 – 3.30 PM                            3.30 – 5 PM                           

                                     Kak Altri & Kak BENNY         Kak Altri & Kak Benny

                                     Rp. 1.305.000,-                       Rp. 1.305.000,-

 

FRIDAY                       NAKULA J                               NAKULA K                             

                                    1.30 – 3 PM                            3 – 4.30 PM                           

                                    Mrs. VIDA                               Mrs. VIDA                                                                                                                 

                                   Rp. 1.305.000,-                       Rp. 1.305.000,-

 

                                    NAKULA D1                            NAKULA E1                           

                                    2 – 3.30 PM                            3.30 - 5 PM                            

                                    Kak WIWI                                Kak WIWI                                                                                                                   

                                    Rp. 1.305.000,-                       Rp. 1.305.000,-

 

SATURDAY                 NAKULA L                               NAKULA M                            

                                    9 –10.30 AM                           10.30 – 12 AM                                   

                                    Kak ALTRI & Kak BENNY       Kak ALTRI & Kak BENNY

                                    Rp. 1.305.000,-                       Rp. 1.305.000,-

 

                                    NAKULA N                              NAKULA A1                           

                                    12 – 1.30 PM                          1.30 – 3 PM                           

                                    Kak ALTRI & Kak BENNY       Kak ALTRI & Kak BENNY

                                    Rp. 1.305.000,-                       Rp. 1.305.000,-

                                   

                                     NAKULA G1                           NAKULA F1                            

                                    12.30 - 2 PM                           1 – 2.30 PM                           

                                    Mrs. VIDA                               Kak WIWI

                                    Rp. 1.305.000,-                       Rp. 1.305.000,-         

             

                                   NAKULA H                              NAKULA I

                                   9 –10.30 AM                           10.30 – 12 AM                                   

                                    Kak ULIL                                  Kak ULIL

                                    Rp. 1.305.000,-                       Rp. 1.305.000,-

 

                                    NAKULA Y                              NAKULA O                             NAKULA P     

                                    12 – 1.30 PM                          1.30 – 3 PM                            3 – 4.30 PM

                                    Kak ULIL                                  Kak ULIL                                  Kak ULIL

                                    Rp. 1.305.000,-                       Rp. 1.305.000,-                    Rp. 1.305.000,-

                                               

BASIC CRAYON CLASS FOR 2 - 3 Years Old (9 Times)

SATURDAY                 NAKULA G                             NAKULA V                             

                                    9.30 – 11 AM                          11 – 12.30 AM                                   

                                    Mrs. VIDA                               Mrs. VIDA

                                    Rp. 1.350.000,-                       Rp. 1.350.000,-

 

                                    NAKULA X                              NAKULA W                            

                                    9.30 - 11 AM                          11 – 12.30 AM                                   

                                    Kak WIWI                                Kak WIWI 

                                    Rp. 1.350.000,-                       Rp. 1.350.000,-

                       

ACRYLIC/OIL PAINT FOR 9 - 17 Years Old (9 Times)

MONDAY                   SADEWA N                                        

                                    3 – 5 PM                                                                    

                                    Kak TOTO      

                                    Rp. 1.485.000,-

 

TUESDAY                    SADEWA P                                        

                                    1.30 – 3.30 PM                                                                      

                                    Mrs. VIDA 

                                   Rp. 1.485.000,-

 

WEDNESDAY             SADEWA O                                       

                                    3 – 5 PM                                                                    

                                    Kak TOTO      

                                    Rp. 1.485.000,-

 

THURSDAY                  SADEWA A                                        

                                     3 – 5 PM                                                                    

                                     Mrs. RIA         

                                     Rp. 1.485.000,-

 

FRIDAY                       SADEWA D                                                    

                                    3 – 5 PM                                            

                                    Mrs. RIA                     

                                    Rp. 1.485.000,-                      

                                                                                                                                               

SATURDAY                 SADEWA B                             SADEWA L                              SADEWA H                

                                    9 – 11 AM                               11 AM - 1 PM                         1 – 3 PM

                                    Mr. WEYE                                Mr. WEYE                                Mr. WEYE

                                    Rp. 1.485.000,-                       Rp. 1.485.000,-                       Rp. 1.485.000,-

                       

                                    SADEWA J                              SADEWA K                             SADEWA Q               

                                    9 – 11 AM                               11 AM - 1 PM                         1 – 3 PM

                                    Mrs. RIA                                  Mrs. RIA                                  Mrs. RIA

                                    Rp. 1.485.000,-                       Rp. 1.485.000,-                       Rp. 1.485.000,-

                       

                                    SADEWA F                                                                                         

                                    9 - 11 AM                                                                              

                                    Mr. YOANNES                                              

                                    Rp. 1.485.000,-                                  

 

DRAWING CLASS FOR 13 - 15 Years Old (9 Times)

FRIDAY                           SADEWA C

                                       2.30 – 4 PM

                                       Mr. YOANNES

                                       Rp. 1.485.000,-

 

SATURDAY                 SADEWA G

                                    11 AM – 12.30 PM

                                    Mr. YOANNES

                                    Rp. 1.485.000,-

 

PREPARATION PORTFOLIO for 13 – 17 Years Old (9 Times)

 

FRIDAY                       SADEWA E

                                    4 – 6 PM

                                    Mr. YOANNES

                                    Rp. 1.935.000,-

 

                                    SADEWA I                              SADEWA M                           

                                    1 – 3 PM                                 3 – 5 PM

                                    Mr. YOANNES                         Mr. YOANNES

                                    Rp. 1.935.000,-                      Rp. 1.935.000,-

 

FINE ART FOR ADULT (9 Times)

TUESDAY                    SARASWATI B                                               

                                    9.30 – 11.30 AM                                                                    

                                    Mr. YULIANTO           

                                    Rp. 1.485.000,-

 

WEDNESDAY             SARASWATI A                                               

                                    9.30 – 11.30 AM                                                                    

                                    Kak VONNY  

                                    Rp. 1.485.000,-

 

THURSDAY                SARASWATI I                          SARASWATI M                      

                                    9.30 – 11.30 AM                    11.30 AM – 1.30 PM                                     

                                    Mrs. INDYRA                          Mrs. INDYRA

                                    Rp. 1.485.000,-                      Rp. 1.485.000,-

 

SATURDAY                 SARASWATI L                         SARASWATI N

                                    9 – 11.30 AM                          1 – 3 PM

                                    Mrs. INDYRA                          Ms. VONNY

                                    Rp. 1.485.000,-                       Rp. 1.485.000,-

 

 

PERSPEKTIVE CLASS FOR ARCHITECTURE & INTERIOR (14 YEARS OLD – ADULT)

 

SATURDAY                 2 – 3.30 PM                             3.30 – 5 pm

                                    Kak BAGAS                              Kak BAGAS

                                    Rp. 1.600.000,-                       Rp. 1.600.000,-

 

 

Schedule Hadiprana Art Class – Menteng

REGISTRATION FEE Rp. 450.000,-        

CRAYON CLASS FOR 4 – 12 Years Old (9 Times)

MONDAY                    NAKULA A                                                     

                                            2 – 3.30 PM 

                                       Kak ULIL 

                                       Rp. 1.260.000,- 

THURSDAY                  NAKULA H

                                   2 – 3.30 PM

                                       Kak TOLE

                                      Rp. 1.260.000,-

FRIDAY                        NAKULA B

                                    2 – 3.30 PM

                                        Kak DEON

                                        Rp. 1.260.000,-

SATURDAY                  NAKULA C                  NAKULA D 

                                   9 – 10.30 AM               10.30 – 12 AM

                                      Kak TOTO                    Kak TOTO

                                      Rp. 1.260.000,-             Rp. 1.260.000,-

ACRYLIC/OIL PAINT FOR 9 - 17 Years Old (9 Times)

 

MONDAY                    SADEWA B

                                    3 – 5 PM

                                        Kak ULIL

                                       Rp. 1.440.000,-

THURSDAY                  SADEWA D

                                    3 – 5 PM

                                       Kak TOLE

                                       Rp. 1.440.000,-

FRIDAY                       SADEWA C

                                   3 – 5 PM

                                      Kak DEON

                                      Rp. 1.440.000,- 

 

SATURDAY                  SADEWA A

                                   1 – 3 PM

                                       Kak TOTO

                                       Rp. 1.440.000,-